Matintoleranse

Matintoleranse kan defineres som en forsinket allergisk reaksjon og kan oppstå flere timer eller dager etter at man har vært eksponert for det man er allergisk for. Reaksjonen er i de fleste tilfeller i forhold til mat. Reaksjonen oppstår som en følge av at kroppen danner antistoffer mot det vi spiser. Årsaken til det kan være at vi ikke bryter ned maten vi spiser godt nok pga mangelfull produksjon av enzymer eller andre nedbrytningsstoffer.

Den reduserte nedbrytingen gjør at proteinene i maten vi spiser bare brytes ned til peptider som kroppen oppfatter som en slags fiende og begynner å danne antistoffer imot.En annen årsak som også kan gi reaksjoner kan være at vi har økt gjennomtrengelighet gjennom tarmveggen slik at større unedbrutte partikler kan «vandre» igjennom tarmveggen og ut i blodbanen. Kroppen vil da reagere med å danne et antistoff kalt IgG mot disse.

Å gå med en uoppdaget matintoleranse over lengre tid (flere ti-år) kan forårsake inflammasjon og være delaktig i utviklingen av en rekke alvorlige autoimmune sykdommer som chrons, multippel sklerose, reumatoid artritt, ulcerøs colitt for å nevne noen. Ytterste konsekvens av langvarig ubehandlet matintoleranse kan være nyresvikt.

Siden symptomer på intoleranse ikke nødvendigvis oppstår umiddelbart etter et måltid er det ikke så enkelt å avdekke en sammenheng, og det kan være vanskelig å knytte symptomene opp mot spesifikke matvarer man har spist. Men om man fortsetter å eksponeres for matvarer man ikke tåler, vil det kunne få helsemessige konsekvenser.

For å oppnå optimal helse og en kropp i balanse, er det essensielt at vi kjenner til hva som er bra for oss og at vi tilrettelegger livet vårt etter dette. Det sies at 80% av immunforsvaret sitter i tarmene, så det gjelder å styrke de, ikke svekke de.

Noen av symptomene ved matintoleranse kan være (det finnes flere): Kvalme og følelse av å være uvel, forstoppelse, diare, oppblåsthet, luft/gassdannelse, slapphet og tretthet, hodepine og migrene, atopisk eksem, rosasea, astma.

Jeg tilbyr mine klienter en indikasjonstest og selve matintoleransetesten.
Indikasjonstesten er en enkel ja/nei prøve som passer for deg som er usikker på om dine direkte eller indirekte plager kan stamme fra en ukjent matintoleranser. 

For priser og bestilling ta kontakt med meg på telefon; 98220358 

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Ikon

Kostbalanse

Borgarveien 15, 1633 Gamle Fredrikstad

Tlf : +47 98220358

sissel@kostbalanse.no

copyright 2018 kostbalanse